Što je mala arkana

Što je mala arkana

Mala arkana je mlađa sestra velike arkane

Pouzdano se zna da je velika arkana predstavljala tarot sa svoje 22 karte dugo vremena, a mnogi je i danas koriste kao zaseban, samodostatan špil u svojoj praksi. Dakle, mala arkana je mlađa sestra velike arkane koja se rodila puno kasnije od svoje starije sestre, a zanimljivo je znati da i nju neki kartomanti koriste kao zaseban, samodostatan špil u svom radu, što ne čudi jer tumači tarota su tek morali prihvatiti i shvatiti taj dodatak.

Može se tako raditi posebno s malom, posebno s velikom arkanom, no, osnovna ideja izrade dodatnih karata je bila da se radi sa cjelovitim špilom. Mala arkana se sastoji od 16 dvorskih karata i 40 numeriranih karata, sve u 4 osnovne boje zadane još u velikim arkanama, već na prvoj karti maga ili čarobnjaka, a to u biti 4 elementa (vatra, zemlja, voda i zrak). Ta dva špila iz dva različita vremena su savršeno spojena u vrlo moćan sustav.

Mala arkana je ustvari skup ljudskih karata

Dok velika arkana osim karte lude i nebeskih tijela ima vrlo moćne figure, mala arkana je ustvari skup ljudskih karata kod kojih one moćne karte iz velike arkane bitno pojačavaju (ili umanjuju) njihove ljudske osobine, ovisno kraj koje karte se nađe, a 40 karata koje su numerirane od 1 – 10 govore o ljudskim sposobnostima, talentima i umijećima, o potencijalima, uspjesima i porazima u ljubavi, poslu, stvaranju obitelji, karijere i svim ljudskim željama i htijenjima.

Svakako je najbolje koristiti kompletan špil tarota od 78 karata, jer je tako lakše raditi i dobivaju se puno precizniji odgovori. Mala arkana ima i tih zagonetnih 16 dvorskih karata, da nas podsjete da je svaka duša kraljevskog porijekla i u Božje kraljevstvo se vraća na kraju zemaljskog života. Te karte nas podsjećaju i da svaka vlast mora biti na nebu odobrena, pa i ona najlošija, jer je to stvar sudbine, a i podsjetnik su na stara izgubljena i zaboravljena kraljevstva.

Mala arkana nije mali tarot, nego veći dio tarota

Zagonetno je to što je velika arkana brojčano manja (22 karte) od male arkane koja ima 56 karata, a ipak je svi zovu mala, što znači da je kvaliteta uvijek veća od kvantitete i da je velika arkana izvor moći ovog špila. Dakle, mala arkana nije mali tarot, nego veći dio tarota, iako ne tako moćan, jednako važan u kvalitetnom radu s tarotom. Vjeruje se da je naziv mala dobila samo zato što je kasno nastala.

Mala arkana uvelike olakšava dolazak do točnih odgovora na brz i jednostavan način, njezine karte često imaju opisnu ulogu u pravilnom tumačenjima karata velike arkane koje se otvore. Neki kartomanti velike arkane nazivaju kartama sudbine, a male arkane kartama zemaljskih stvari, ljudi, događaja strahova, želja i strasti. I karte male arkane imaju svoje mjesto na drvetu života, a pošto ih je 40, to znači da na svaki sefirot dolaze 4 karte u 4 boje iz malih arkana.

Što je velika arkana

Što je velika arkana

Općeprihvaćeno mišljenje je je tarot velik set ključeva, aduta ili tajni to barem vrijedi za velike arkane. Treba imati na umu da je velike arkana oslikana u vrijeme kada je bilo malo pismenih ljudi,

Tarot karte – što su i kako se tumače

Tarot karte – što su i kako se tumače

Slikovni i numerički jezik tarota je toliko zavodljiv i intrigantan da su se njime kroz povijest tarota bavili matematičari, filozofi, psiholozi i naravno, mnogi mistici. Tarot karte su ozbiljna sliko